"Laster..."

fluito

Vi lar båtfolk leie tomme båtplasser

Lenke til AppStore Lenke til Google Play

Hvordan fungerer det?

1. Last ned mobilappen og opprett bruker

2. Finn din havn og registrer båtplass

3. Lei ut båtplassen din når den ikke er i bruk

4. Book en båtplass ved reisemålet

5. Nyt båtturen

Kontakt

Telefon
+47 900 42 210

Vilkår

Følgende vilkår gjelder ved utleie av båtplass gjennom mobilapplikasjonen fluito. fluito drives av Fluito AS (org.nr. 917 203 822) med registrert adresse Nils Huus gate 25, 0482 Oslo.

UTLEIER

Sist oppdatert: 10. februar 2017

1. Registrering av båtplass: Når du registrer båtplass for utleie, er du ansvarlig for at du er eier av båtplassen og at du har rettigheter til å leie ut plassen. Båtplassens plassering må fremgå av din profilside i mobilapplikasjonen.

2. Båtplassens tilgjengelighet: Når båtplassen settes ledig, plikter utleier å sikre at plassen står tom og kan brukes av andre båteiere. Hvis det kreves nøkler, kode eller lignende for å ha fysisk adgang til og fra båtplassen, er utleier ansvarlig for å sikre at leietaker får tilgang.

3. Avtale om utleie: Når leietaker booker en båtplass som utleier har satt ledig, inngås bindende leieavtale. Tidspunkt for innsjekk og utsjekk fremgår av bookingsbekreftelse i mobilapplikasjonen, med mindre annet avtales direkte mellom utleier og leietaker. Slike avtaler skal kun inngås dersom leietaker tar kontakt med utleier med forespørsel om endring av tidspunkt.

4. Utleiepris: Som utleier velger du selv prisen for leie av din båtplass per døgn. Justering av utleiepris kan ikke under noen omstendighet skje etter at avtale med leietaker er inngått. Utleier har ikke rett til å kreve noe vederlag fra leietaker utover det som spesifiseres i mobilapplikasjonen.

5. Utbetaling av leie: Ved utleie mottar Fluito AS betaling på vegne av utleier. Utleiers oppsamlede leieinntekter betales ut 1. oktober hvert år, med mindre utleier ber Fluito AS om tidligere utbetaling. Utleier er selv pliktig å innberette eventuelle skattepliktige leieinntekter.

6. Ansvarsfraskrivelse: Fluito AS tilrettelegger for at båtfolk kan leie hverandres båtplasser, men skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale. Fluito AS frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for leieavtalens oppfyllelse, samt leietakers øvrige handlinger eller passivitet. Utleiere og leietakere aksepterer full risiko knyttet til bruk av tjenestene som tilbys og at Fluito AS i alle tilfelle ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt økonomisk tap.

7. Brudd på reglementet: Ved vesentlig mislighold av reglementet, kan Fluito AS utestenge brukere fra å benytte tjenestene som tilbys.

8. Endringer: Fluito AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på fluito.no.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på fluito.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

LEIETAKER

Sist oppdatert: 4. februar 2017

1. Avtale om leie: Når leietaker booker en båtplass som utleier har satt ledig, inngås bindende leieavtale. Tidspunkt for innsjekk og utsjekk fremgår av bookingsbekreftelse i mobilapplikasjonen, med mindre annet avtales direkte mellom utleier og leietaker. Slike avtaler skal kun inngås dersom leietaker tar kontakt med utleier med forespørsel om endring av tidspunkt.

2. Båtplassens tilgjengelighet: Når båtplassen settes ledig, plikter utleier å sikre at plassen står tom og kan brukes av andre båteiere. Hvis det kreves nøkler, kode eller lignende for å ha fysisk adgang til og fra båtplassen, er utleier ansvarlig for å sikre at leietaker får tilgang. Leietaker plikter å forlate båtplassen ved leieperiodens slutt.

3. Tjenestegebyr: Fluito AS tar et tjenestegebyr som betales av leietaker ved booking av båtplass. Tjenestegebyret er variabelt basert på utleiepris og kreves inn for å dekke tredjeparts betalingstjeneste samt administrasjon.

4. Betaling: Som leietaker betaler du ved hjelp av mobilapplikasjonen. Fluito AS er ansvarlig for oppgjøret til utleier. Utleier har ikke rett til å kreve noe vederlag fra leietaker utover det som innkreves av Fluito AS i samsvar med leieavtalen.

Ved bruk av tjenesten gir man Fluito AS rett og tilgang til å belaste betalingskort du har registrert i vårt system for alle utestående beløp du er ansvarlig for, inkludert, men ikke begrenset til, leie, gebyr og skadeerstatning.

5. Skader på båtplass: Som leietaker er du ansvarlig for enhver skade og erstatningskrav på båtplass som oppstår i løpet av utleieperioden.

6. Ansvarsfraskrivelse: Fluito AS tilrettelegger for at båtfolk kan leie hverandres båtplasser, men skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale. Fluito AS frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for leieavtalens oppfyllelse, samt leietakers øvrige handlinger eller passivitet. Utleiere og leietakere aksepterer full risiko knyttet til bruk av tjenestene som tilbys og at Fluito AS i alle tilfelle ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt økonomisk tap.

7. Brudd på reglementet: Ved vesentlig mislighold av reglementet, kan Fluito AS utestenge brukere fra å benytte tjenestene som tilbys.

8. Endringer: Fluito AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på fluito.no.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på fluito.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.