Vilkår for utleier og leietaker

Følgende vilkår gjelder ved utleie av båtplass gjennom mobilapplikasjonen Fluito. Fluito drives av Fluito AS (org.nr. 917 203 822) med registrert adresse Nils Huus gate 25, 0482 Oslo.

Sist oppdatert: 30. juni 2021


Utleier

1. Registrering av båtplass: Når du registrer båtplass for utleie, er du ansvarlig for at du er eier av båtplassen og at du har rettigheter til å leie ut plassen. Båtplassens plassering må fremgå av din profilside i mobilapplikasjonen.

2. Båtplassens tilgjengelighet: Når båtplassen settes ledig, plikter utleier å sikre at plassen står tom og kan brukes av andre båteiere. Hvis det kreves nøkler, kode eller lignende for å ha fysisk adgang til og fra båtplassen, er utleier ansvarlig for å sikre at leietaker får tilgang.

3. Avtale om utleie: Når leietaker booker en båtplass som utleier har satt ledig, inngås bindende leieavtale. Tidspunkt for innsjekk og utsjekk fremgår av bookingsbekreftelse i mobilapplikasjonen, med mindre annet avtales direkte mellom utleier og leietaker. Slike avtaler skal kun inngås dersom leietaker tar kontakt med utleier med forespørsel om endring av tidspunkt.

4. Utleiepris: Som utleier velger du selv prisen for leie av din båtplass per døgn. Vet utleie får utleier utbetalt det som er satt som pris, mens leietaker betaler et transaksjonsgebyr i tillegg. Justering av utleiepris kan ikke under noen omstendighet skje etter at avtale med leietaker er inngått. Utleier har ikke rett til å kreve noe vederlag fra leietaker utover det som spesifiseres i mobilapplikasjonen.

5. Utbetaling av leie: Ved utleie mottar Fluito AS betaling på vegne av utleier. Utleiers leieinntekter betales ut fortløpende, seinest innen 7 dager. Utbetaling av leieinntekter forutsetter at utleier har delt de nødvendige betalingsopplysningene med Fluito AS. Utleier er selv pliktig å innberette eventuelle skattepliktige leieinntekter.

6. Ansvarsfraskrivelse: Fluito AS tilrettelegger for at båtfolk kan leie hverandres båtplasser, men skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale. Fluito AS frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for leieavtalens oppfyllelse, samt leietakers øvrige handlinger eller passivitet. Utleiere og leietakere aksepterer full risiko knyttet til bruk av tjenestene som tilbys og at Fluito AS i alle tilfelle ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt økonomisk tap.

7. Brudd på reglementet: Ved vesentlig mislighold av reglementet, kan Fluito AS utestenge brukere fra å benytte tjenestene som tilbys.

8. Endringer: Fluito AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på fluito.no.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på fluito.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Leietaker

1. Avtale om leie: Når leietaker booker en båtplass som utleier har satt ledig, inngås bindende leieavtale. Tidspunkt for innsjekk og utsjekk fremgår av bookingsbekreftelse i mobilapplikasjonen, med mindre annet avtales direkte mellom utleier og leietaker. Slike avtaler skal kun inngås dersom leietaker tar kontakt med utleier med forespørsel om endring av tidspunkt.

2. Båtplassens tilgjengelighet: Når båtplassen settes ledig, plikter utleier å sikre at plassen står tom og kan brukes av andre båteiere. Hvis det kreves nøkler, kode eller lignende for å ha fysisk adgang til og fra båtplassen, er utleier ansvarlig for å sikre at leietaker får tilgang. Leietaker plikter å forlate båtplassen ved leieperiodens slutt.

3. Tjenestegebyr: Fluito AS tar et tjenestegebyr som betales av leietaker ved booking av båtplass. Tjenestegebyret er variabelt basert på utleiepris og kreves inn for å dekke tredjeparts betalingstjeneste samt administrasjon.

4. Betaling: Som leietaker betaler du ved hjelp av mobilapplikasjonen. Fluito AS er ansvarlig for oppgjøret til utleier. Utleier har ikke rett til å kreve noe vederlag fra leietaker utover det som innkreves av Fluito AS i samsvar med leieavtalen.

Ved bruk av tjenesten gir man Fluito AS rett og tilgang til å belaste betalingskort du har registrert for alle utestående beløp du er ansvarlig for, inkludert, men ikke begrenset til, leie, gebyr og skadeerstatning.

5. Skader på båtplass: Som leietaker er du ansvarlig for enhver skade og erstatningskrav på båtplass som oppstår i løpet av utleieperioden.

6. Ansvarsfraskrivelse: Fluito AS tilrettelegger for at båtfolk kan leie hverandres båtplasser, men skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale. Fluito AS frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for leieavtalens oppfyllelse, samt leietakers øvrige handlinger eller passivitet. Utleiere og leietakere aksepterer full risiko knyttet til bruk av tjenestene som tilbys og at Fluito AS i alle tilfelle ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt økonomisk tap.

7. Brudd på reglementet: Ved vesentlig mislighold av reglementet, kan Fluito AS utestenge brukere fra å benytte tjenestene som tilbys.

8. Endringer: Fluito AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på fluito.no.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på fluito.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.


Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Fluitos nettside og mobilapp. Fluito AS (org. no. 917 203 822) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden fluito.no og i mobilappen Fluito.

Sist oppdatert: 20. mai 2018


Personopplysninger som behandles

Fluito samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

– Fornavn og etternavn

– Telefonnummer og e-postadresse

– Facebook ID

– Båtplassinformasjon

Hvordan informasjon innhentes?

Fluito samler inn opplysninger gjennom bruker- og båtplassregistrering i mobilappen. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, blir vi forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

– For å kunne sende relevant informasjon

Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom registrering av bruker og båtplass i Fluitos mobilapp lagres i vårt CRM-system og MailChimp, vårt system som brukes til automatisert markedskommunikasjon. Informasjonen lagres så lenge man er en registrert bruker av mobilappen.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss per telefon eller epost.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Rettigheter

Som bruker av nettsiden vår og mobilapplikasjonen har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Fluito AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Telefon 900 42 210

kontakt@fluito.no

Fluito AS, Nils Huus gate 25, 0482 Oslo